P310 - Tòa nhà Sunrise Building IIIA, Phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Giờ làm việc: 8h - 18h / Thứ 2 - 7 hàng tuần

Videos

DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG NGOẠI TỆ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?

Cơ sở kinh doanh được phép in trên hóa đơn logo nhãn hiệu của mình không?

Chữ ký số của người bán là gì? Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử được hiển thị như thế nào?

Các phiếu xuất kho điện tử có được coi như hóa đơn điện tử không?

DOANH NGHIỆP CÓ THỂ SỬ DỤNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?

Vận tải hàng không xuất vé qua website có phải điền đầy đủ các nội dung trên hóa đơn không?

ĐƠN VỊ TÍNH THỂ HIỆN TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO?

Siêu thị, trung tâm bán cho cá nhân không kinh doanh có phải điền thông tin người mua trên hóa đơn?

TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỂ HIỆN TRÊN HÓA ĐƠN CẦN ĐẢM BẢO NHỮNG YÊU CẦU GÌ?

NGƯỜI MUA CÓ NHẤT THIẾT PHẢI KÝ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?

Người mua là cá nhân muốn bảo mật thông tin thì hóa đơn bắt buộc phải ghi tên, địa chỉ không?

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MẤY LIÊN VÀ THẾ NÀO LÀ SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ?

Đăng ký tư vấn kế toán miễn phí