P310 - Tòa nhà Sunrise Building IIIA, Phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Giờ làm việc: 8h - 18h / Thứ 2 - 7 hàng tuần

Videos

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ ?

Sau khi đăng ký sử dụng thì doanh nghiệp phải chờ bao lâu để được sử dụng hóa đơn điện tử?

Sau khi đăng ký sử dụng thì doanh nghiệp phải chờ bao lâu để được sử dụng hóa đơn điện tử?

ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN?

Đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng muốn thay đổi thông tin được không?

ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ?

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn như thế nào?

NHỮNG DOANH NGHIỆP NÀO ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ?

MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ ?

Ngày lập hóa đơn khác ngày ký hóa đơn, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ báo cáo ngày nào?

NHỮNG DOANH NGHIỆP NÀO ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ?

Đăng ký tư vấn kế toán miễn phí