P310 - Tòa nhà Sunrise Building IIIA, Phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Giờ làm việc: 8h - 18h / Thứ 2 - 7 hàng tuần

Videos

Nếu địa chỉ người mua quá dài, thì người bán có được viết tắt một số danh từ thông dụng không?

KÝ HIỆU MẪU SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? KẾ TOÁN THUẾ QC

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua đảm bảo yêu cầu gì? Kế Toán Thuế QC

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẦN CÓ CÁC NỘI DUNG GÌ TRÊN HÓA ĐƠN? KẾ TOÁN THUẾ QC

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán trên hóa đơn điện tử cần đảm bảo những yêu cầu gì?

Định dạng hóa đơn điện tử theo tiêu chuẩn của cơ quan thuế được quy định tại văn bản nào?

SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC THIẾT LẬP NHƯ THẾ NÀO? KẾ TOÁN THUẾ QC

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ PHẢI THEO ĐỊNH DẠNG NÀO? - KẾ TOÁN THUẾ QC

DOANH NGHIỆP NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO KẾT NỐI HĐĐT NHƯNG VIỆC KẾT NỐI KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ CẦN LÀM GÌ?

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THÌ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, HỘ CÁ NHÂN PHẢI LÀM GÌ?

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng HĐĐT không mã được cơ quan thuế thực hiện kết nối trong bao lâu?

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỬ DỤNG MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ TRONG BAO LÂU?

Đăng ký tư vấn kế toán miễn phí