Ô số 5A, Tầng 1, Tòa Sunrise Building IIIB, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
Giờ làm việc: 8h - 18h / Thứ 2 - 7 hàng tuần

Videos

Lễ kỷ niệm 07 năm thành lập công ty TNHH tư vấn kế toán thuế QC - Kế Toán Thuế QC

Year End Party 2022 - Công Ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Thuế QC

Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Sau Khi Đã Gửi Cho Người Mua - Chia Sẻ Tại Kế Toán Thuế QC

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BỊ SAI SÓT TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN THUẾ PHÁT HIỆN VÀ THÔNG BÁO CHO NGƯỜI BÁN

Cách xử lý hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT TRƯỜNG HỢP SAI THÔNG TIN QUAN TRỌNG MÃ SỐ THUẾ, TÊN HÀNG HÓA

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã có phải chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế không?

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT, TRƯỜNG HỢP ĐÃ GỬI CHO NGƯỜI MUA NHƯNG SAI TÊN, ĐỊA CHỈ

DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG? KẾ TOÁN THUẾ QC

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT TRƯỜNG HỢP CHƯA GỬI CHO NGƯỜI MUA NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC CẤP MÃ

DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ QUA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯ NÀO?

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ lập hóa đơn?

Đăng ký tư vấn kế toán miễn phí